Kurja veneilysyksy

Håkan MMielipide

Venevero ja muut veneily kurjistavat aloitteet

Otsikko ei valitettavasti viittaa syksyn veneilysäihin. Kurjan veneilysyksyn ovat aiheuttaneet valtionhallinnon onnettomat aloitteet jotka ovat koskeneet veneilyä, matkailua ja saariston kehitystä. Kurjistaminen tapahtuu kun ehdotetaan tai toteutetaan toimenpiteitä jotka yksinomaan vaikeuttavat yritysten toimintaa ja näin pienentävät omalta osaltaan taloutta ja rapauttavat veropohjaa. Lopputulos edes vähän pidemmässä juoksussa on verotulojen lasku. Toivoisi että sen sijaan yhdessä suunniteltaisiin miten Suomea saataisiin takaisin edes jonkinlaiselle kasvun ja kehityksen polulle.

Päällimmäisenä tällä hetkellä on hallituksen ehdotus veneiden kateusverosta. Vaikka veroon suhtautuisi kuinka positiivisesti, on selvää että veron vaikutus tulee olemaan veneilyä vähentävä. Silloin myös veneilyn ympärille kehittynyt liiketoiminta vähenee. Verorajat tulevat ohjaamaan uusien veneiden ostajia ostamaan hieman pienempiä veneitä, kesäiseen veneilyyn jää vähän vähemmän rahaa ja jokunen veneilijä tulee varmasti tekemään huoltotyöt itse säästääkseen muutaman euron. Kaikki nämä toimenpiteet pienentävät veneilyyn liittyvää liiketoimintaa ja sitä kautta laskevat myös veneilystä saatavia verotuloja.

Finnboat arvioi että veneilystä aiheutuva verokertymä olisi 300M€. Kun tätä vertaa oletettuun veneveron tuottoon eli 17M€ on selvää että vain muutaman prosentin lasku veneilyn ympärillä tapahtuvassa toimeliaisuudessa vähentäisi kokonaisverokertymää vähintään tuon 17M€ verran ja todennäköisesti vielä enemmän. Suoranaisen verokertymän laskun lisäksi uudella verolla tulee väistämättä olemaan oheisvaikutuksia. Veneilyyn liittyvän toimeliaisuuden lasku johtaa alan työllisyyden heikkenemiseen joka edelleen laskee verotuloa ja nostaa muita valtion menoja.

Samansuuntainen vaikutus olisi myös LVM:n aivan yhtä harkitsemattomalla saariston yhteysalusten lippukokeilulla. Ilmeisesti tulee virkamiehille aikamoisena yllätyksenä että ympärivuotinen elämä saaristossa poikkeaa jossain määrin heidän siellä ehkä viettämästä muutamasta lomaviikosta. Saaristossa asumiseen liittyy – ilman yhteysalusmaksujen korotustakin – paljon sellaisia kuluja joita mantereella asumiseen ei liity. Nyt oltaisiin entisestään kohtuuttomasti nostamassa tämän hyvin pienen ihmisryhmän elinkustannuksia. Lopputuloksena olisi varmaan että jokunen henkilö kokisi saaristossa elämisen liian vaikeaksi ja saaristo autioituisi taas hieman. Tämä taas vaikeuttaisi saariston matkailuelinkeinoa ja näin taas veneilyyn liittyvä veropohja uhkaisi kaventua entisestään. Saariston alaspäin vievä kierre etenisi taas yhden kierroksen.

Viimeinen kohta listallani ei ole samalla tavalla ollut mediassa esillä mutta vaikuttaa myös omalta osaltaan veneily liiketoimintaedellytyksiä rajoittavasti. Kyse on vuokravenesääntelyn keventämisestä jossa Trafi jo otti muutaman askeleen hyvään suuntaan eli kohti sääntelyn purkua. Nyt valitettavasti tämä kehitys näyttää nyt kutakuinkin pysähtyneen ja mahdollisia uudistuksia on (ehkä) odotettavissa kesälle 2019. On aika iroonista että samalla kuin yhteysaluskokeilun yksi peruste on kaupallisen toiminnan edistäminen saaristossa, sitä merkittävästi tukeva sääntelyn purku ei etene vaan tulisi voimaan aikaisintaan kokeilun päätyttyä. Toivoisi että LVMn alaisuudessa oikea ja vasen käsi olisivat hieman enemmän yhteistyössä ja ymmärtäisivät miten eri päätökset liittyvät yhteen.

Osallistuin itse Trafin järjestämään tilaisuuteen jossa vuokravenesääntelyn purun vaikutuksia arvioitiin. On aika selvää että sisäisesti Trafi on jakautunut “turvallisuus-” ja “uudistusmielisiin” mutta jopa nämä kaksi ryhmää olivat arviointitilaisuudessa liikuttavan yhtä mieltä siitä että säännöt (CE-vaatimus) jotka estävät 1950-1998 rakennettujen veneiden ottamisen kaupalliseen käytöön voitaisiin poistaa. Kuitenkaan edes tätä (osa)uudistusta ei nyt saatu millään aikaiseksi vaikka samalla esim Liikennekaari I kokoiset uudistukset onnistuivat. Onhan se nyt aivan selvää että esimerkiksi Suomessa purjehtivat Swanit, Balticit, Finngulfit jne ovat vaarallisia ja täysin sopimattomia mihinkään kaupalliseen käyttöön. Sääntelyn jonkintasoista kaksinaismoraalia sitten kuvastaa sitä, että omistajilleen nämä ovat turvallisia ja niitä voidaan myös vapaasti myydä ja tietenkin surutta verottaa. Mutta ei siis vuokrata eikä ottaa mukaan maksavia asiakkaita.

Maikailu on Suomelle tärkeä tulonlähde ja eräs harvoista aloista jotka viime vuosina ovat kasvaneet. Kuitenkin veneily ja saaristo ovat vielä vientikuotteina hyvin lasten kengissä.  Saaristomatkailu, veneily ja veneilyturismi eivät nyt mitenkään kaipaisi toimintaa supistavia ja veropohjaa ja alojen työllisyyttä haittaavia sääntöjä tai maksuja. Supistamisen ja kurjistamisen sijaan kaikkien toimijoiden pitäisi yhdessä miettiä miten veneilyyn liittyvä liiketoimintapotentiaali saataisiin mahdollisimman hyvin käyttöön ja omalta osaltaan vaikuttamaan positiivisesti Suomen talouteen!