Lakiluonnos uudeksi vesiliikennelaiksi

Håkan MMielipide

Uusi vesiliikennelaki

Juuri ennen kesälomia Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi luonnoksen uudeksi vesiliikennelaiksi. Mahdollisesti johtuen siitä, että esitys ja lausuntopyyntö osuivat juuri keskellä veneilyn huippukautta, ei lakiluonnoksesta juurikaan ole näkynyt keskustelua tai kommentteja.

Itse nautin varjoisasta sisätilasta parina kuumana kesäpäivänä tutustuakseni lakiehdotukseen. Lähinnä tutustuin ehdotukseen vuokravenesääntelyn näkökulmasta, koska “vuokravenesääntelyn keventäminen” oli jopa yksi lainmuutoksen keskeisiä perusteluja ja asia tietenkin koskee myös Dokkia. Laadin myös lausunnon lakiluonnoksesta ja ajattelin tässä ottaa esille muutaman keskeisen kohdan lausunnosta toiveena avata keskustelua laajemminkin ehdotuksesta.

Lakiehdotus perusteluineen on massiivinen 170-sivuinen pumaska. Luonnoksessa käydään perusteellisesti läpi nykytilanne sekä perusteet uudelle laille. Itse lakiehdotus oli kuitenkin mielestäni aikamoinen pettymys.

Kaksi suurinta ongelmaa omasta mielestäni olivat:

  1. Kipparoidut (lakikielellä miehitetyt) venepalvelut on jaettu tavallaan kahteen luokkaan: “pääsääntöisesti tulonhankintaan” käytetyt veneet ja sitten muut. Ongelmana on että käsitettä “pääsääntöisesti tulonhankintaan” ei ole kunnolla määritelty. Lisäksi laki näyttäisi tuovan vuokraveneisiin kaksi eri kategoriaa (mielestäni turhaan) joka ei kyllä chartertoimintaa kovinkaan paljoa selkeytä.
  2.  Vuokraveneiden varuste- ja katsastussääntöjen keventämiseen kohdistui aika suuret odotukset. Tässä suhteessa ehdotus on mielestäni pettymys koska se ei oikein anna mitään osviittaa tulevasta koska ehdotuksessa annetaan (perustettavalle, uudelle) Liikenne- ja viestintävirastolle valtuudet määrätä näistä. Ilman tietoa siitä mitä uusi virasto asiasta säätää, on vaikea ottaa asiaan kantaa. Itse olisin toivonut lakiluonnoksesta selkeämpää kantaa asiaan. Perusteluissa onneksi mainitaan CE-hyväksynnän poistuminen eli tämä toivottavasti sitten ainakin toteutuu vaikka sitäkään ei lakiluonnoksessa esitetä. Toivoisin myös että mahdolliset katsastus- ja varustevaatimukset linjattaisiin samoiksi kuin SPVllä (Suomen Purjehdus ja Veneily).

Luonnoksessa on myös muutama muu kohta joihin vielä ehdottaisin muutoksia. Vuokraveneenkuljettajankirja mainitaan vielä luonnoksessa. Olisiko nyt jo aika korvata täysin kotimainen vaatimus Kansainvälisellä huviveneenkuljettajan kirjalla? Samalla olisi mielestäni syytä hyväksyä ulkomailla suoritettu Kansainvälinen huviveneenkuljettajan kirja riittävänä tutkintona vuokraveneenkuljettajan tehtävään Suomessa.

Toinen asia jonka nostaisin esille on tavaran kuljetus. Nykylainsäädännön puitteissa ainakin Trafi on tulkinnut tavaran kuljetuksen kauppamerenkulkuna. Olisi mielestäni perusteltua että huviveneellä (veneen kantokyvyn rajoissa) tehtävä tavarankuljetus olisi mahdollista samoin (tai merkittävästi lievemmin) säännöin kuin ihmisten kuljetus vuokravenesäännösten mukaan. Asian selkeyttämiseksi tämäkin tulisi mainita jo laissa.

Toivottavasti lakiluonnosta vielä selkeytetään merkittävästi ennen hyväksymistä. Asialla on sikäli kiire, että uuden lain toivoisi olevan voimassa jo kesällä 2019 jolloin kaikki käytännön toimenpiteet (mukaan lukien uuden viraston mahdolliset ohjeet) olisi hyvä olla selvillä hyvissä ajoin ennen kauden alkua.

Lakiluonnosta voi kommentoida vielä 15.8 saakka eli jos sinulla on näkemyksiä asiasta, kannattaa laatia oma lausunto, lausunnon voi laatia kuka tahansa vaikka ei edustaisikaan mitään yritystä tai organisaatiota. Ja luonnoshan löytyi siis täältä.