Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Dokk oy (jäljempänä Dokk)
Y-tunnus: 2923185-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Håkan Mitts
Puhelin +358 40 503 0767
Sähköposti: hakan.mitts (at) dokk.fi

Rekisterin nimi
Dokk asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito. Rekisteriä käytetään Dokkin veneilypalvelujen tarjoamiseen vaadittujen palveluntarjoajia koskevien tietojen sekä palveluntarjoajien asiakkaiden tilausten toteuttamiseen arkistointiin sekä asiakassuhteen liittyvien tehtävien hoitamiseen. Tietoja voidaan käyttää Dokkin toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Dokkin omissa rekistereissä tiedoittaminsen, markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen kuitenkaan luovuttamatta tietoja ulkopuolisille.

Henkilötietoja kerätään palvelun tarjoajaksi rekisteröitymisen, uutiskirjeen tilaamisen tai palvelujen tilaamisen yhteydessä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Veneilyyn liittyvä osaaminen
Omistetun veneen tietoja
Mahdollisen oman yrityksen tietoja

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Dokk omassa tai tarvittavassa laajuudessa myös palveluntarjoajien käytössä. Dokk asiakastiedot jaetaan Dokk palveluntarjoajien kanssa siinä määrin kun palvelujen tarjoaminen vaatii. Kunkin palveluntarjoajan kanssa jaetaan tietoa vain ko. palveluntarjoajan asiakaiden osalta.  Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille eikä EU:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen käyttäjän tiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää dokk.fi sivustolle kirjautumista. Rekisteri sijaitsee Pilvian salasanasuojatulla palvelimella.

Viimeinen päivitys: 3.8.2018