Vuokraveneen katsastus

Dokk StaffOhjeet

Tästä on tosin olemassa ns "vanha vuokravene" poikkeus joka mahdollistaa ennen säännön voimaan tuloa vuokravenekäytössä olleen veneen katsastamisen myös ilman CE-kilpeä.

Mikä on “vuokravene”?

Vuokravene on kaupalliseen käyttöön katsastettu huvivene. Katsastamisen edellytyksenä on, että vene on CE-hyväksytty eikä veneeseen ole tehty CE-hyväksyntään vaikuttavia muutoksia. Esimerkiksi CE-kilvessä merkittyä suuremman moottorin asentaminen estää vuokraveneeksi katsastamisen. Tarkemmat tiedot vuokraveneistä löytyy Dokkin sivuilta täältä.

Vuokraveneeksi voidaan siis pääsääntöisesti katsastaa vain noin 1998 jälkeen hankittuja veneitä. Veneessä pitää olle CE-hyväksyntää osoittava kilpi, esim vanha ns “Sininen kilpi” ei kelpaa. Jos venetyyppiä on valmistettu sekä kilvellä että ilman, kelpaa vain kilvellä varustettu vene vuokraveneeksi vaikka vene muuten olisi samanlainen kuin kilvellinen, uudempi malli. CE-vaatimuksesta on tosin olemassa ns “vanha vuokravene” poikkeus joka mahdollistaa ennen säännön voimaan tuloa vuokravenekäytössä olleen veneen katsastamisen myös ilman CE-kilpeä.

Katsastusluokat ja katsastusvaatimukset

Vuokravene katsastetaan tiettyyn katsastusluokkaa. Vaadittu katsastusluokka riippuu siitä, millä vesialueella venettä on tarkoitus käyttää. Veneiden katsastusluokat ovat:

  • luokka I: kotimaanliikenteen liikennealue I (suurin piitein: rannikon läheisyydessä ja sisävesialueet)
  • luokka II: kotimaanliikenteen liikennealue II (suurin piirtein: sisäsaaristo)
  • luokka III: kotimaanliikenteen liikennealue III (suurin piirtein: ulkosaaristo ja avomeri Soumen aluevesillä)
  • luokka IV: liikenne kotimaanliikenteen alueen ulkopuolella: itämerenliikenne, lähiliikenne, euroopanliikenne ja kaukoliikenne.

Liikennealueiden kartta löytyy täältä: www.finlex.fi/data/normit/35559-KotimaanliikenteenMaarays.pdfKäytännössä rannikolla vene joudutaan katsastamaan vähintään luokkaan II koska luokan 1 rajat ovat niin tiukkoja. Usean päivän retkillä liikutaan lähes aina luokan III mukaisilla vesillä.

Tarkemmat tiedot katsastusluokista ja luettelot vuokraveneiden katsastusvarusteista löytyvät täältä: www.finlex.fi/data/normit/…_Vuokraveneiden_laitteet_ja_varusteet.pdf

Katsastusohjeet

Veneen katsastuksen tekee erikseen vuokraveneiden katsastukseen oikeutetut katsastaja, venekerhon katsastaja ei siis riitä (ellei hänellä siis ole myös vuokraveneen katsastukseen oikeus). Myös katsastusvaatimukset varusteiden osalta poikkeavat jossain määrin Suomen Purjehdus ja Veneilyn katsastusvaatimuksista.

Jos vuokraveneellä toimitaan vain Suomen vesillä (luokat I-III yllä), tulee vene katsastaa Trafin auktorisoiman nimetyn katsastajan toimisesta. Jos taas vuokraveneellä toimitaan myös Suomen rajojen ulkopuolella (luokka IV yllä, esimerkiksi jos veneellä käydään kaupallisen toiminnan puitteissa Virossa), tulee vene katsastaa ulkomaanliikenteeseen Trafin omien katsastajien toimesta. Trafin sivuilta löytyvät katsastajien luettelo ja yhteystiedot.

Kun vene otetaan ensimmäisen kerran vuokravenekäyttöön, tulee sille tehdä ns peruskatsastus. Peruskatsastuksen osalta on hyvä huomata että se tehdään maissa. Veneluokasta riippuen vene tulee katsastaa uudelleen 1-5 vuoden välein.

Katsastushinnat:

  • Nimettyjen katsastajien toimesta tehtävälle katsastukselle on asetettu viranomaisten taholta kiinteä hinta. Vuonna 2017 katsastuksen hinta on 145€ jos vene on yli 12m ja 105€ jos vene alle 12m.
  • Ulkomaanliikenteen vaatima katsastus suoritetaan Trafin katsastajien toimesta. Trafin katsastajien tuntiveloitus on 350€/tunti kun katsastus suoritetaan normaalina virka-aikana.
  • Matkakulut molemmissa tapauksissa.

Lisätietoa vuokraveneistä löytyy täältä: www.trafi.fi/veneily/veneilyturvallisuus/vuokraveneet ja katsastuksista täältä: www.trafi.fi/..20213-Alusten_katsastukset_Ilkka_Salminen.pdf.

Muuttuvatko katsastussäännöt tulevaisuudessa?

Liikenne- ja viestintinministeriössä on menossa valmistelutyö joka tähtää vuokravenesääntöjen muuttamiseen. Hankkeelle ilmoitettu aikataulu on sellainen että sääntömuutokset ilmeisesti tulisivat voimaan vasta kaudelle 2019. Uudistuksen sisällöstä ei vielä ole tällä hetkellä tietoa. Hankkeen tavoitteeksi on ilmoitettu jonkin tasoinen sääntelyn keventäminen, toivotaan että uudistus menee tähän suuntaan.