Veneilypalvelujen tarjoamista säätelevät erinäiset viranomaissäännöt. Tämän sivun tarkoituksena on auttaa Dokk palvelujen tarjoamisesta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä selvittämään, soveltuuko heidän veneensä kaupallisten palvelujen tarjoamiseen ja mitä viranomaismääräyksiä kunkin veneen tai aluksen kohdalla noudatetaan.

Veneet on niiden ominaisuuksien perusteella jaoteltu neljään eri luokkaan. Kolmen luokan kohdalla kaupallinen käyttö on mahdollista kun taas viimeiseen luokkaan on kerätty ne venetyypit joiden kaupallinen käytöö ei tällä hetkellä ole Suomessa mahdollista.

Huviveneitä koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa ja muutos tullee vaikuttamaan muös vuokravenesääntöihin. Muutokset eivät kuitenkaan ehdi voimaan vielä kaudeksi 2019.

Vuokravene­sääntöjen piiriin kuuluvat veneet

Tähän kategoriaan kuuluvat pääsääntöisesti rekisteröidyt, noin vuoden 1998 jälkeen rakennetut veneet joilla on CE-hyväksyntä.

 • Huvi- tai vapaa-ajankäyttöön suunniteltu vene
 • Veneen pituus alle 24 metria
 • Purjevene: pituus yli 5.5 metriä
 • Moottorivene: koneteho yli 20hv (15kW) – huom; tämä poikkeaa hieman rekisteröintisäännöistä
 • Valmistajan CE-merkintä (kilpi)
 • Alle 12 matkustajaa (lisäksi siis miehistö jonka lukumäärää ei ole rajoitettu

Lisäksi

 • Ennen 1.1.2010 Suomessa vuokravene­käyttöön perus­katsastettuja veneitä voidaan edelleen käyttää kaupallisten palvelujen tuottamiseen (ns. “vanha vuokravene”)
 • Auktorisoidun toimijan toimesta CE-hyväksytty yksittäinen vene

Lisätietoa vuokravenesäännöistä löytyy täältä: www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/vuokraveneet.

Tarkemmat ohjeet

Vuokravene­sääntöjen poikkeusten piiriin kuuluvat veneet

Vuokravenesääntöjen ulkopuolelle jäävät pääsääntöisesti sellaiset veneet joille ei ole olemassa CE-kriteerejä. Alla on listattu tärkeimmät venetyypit.

 • Ennen vuotta 1950 suunnitellut veneet. Veneet voivat olla myöhemmin rakennettuna jos ne on rakennettu alkuperäisten piirustusten mukaan.
 • Höyrykäyttöiset alukset
 • Kantosiipiveneet
 • Kilpaveneet (kun kaupallinen käyttö rajoittuu kilpailuihin ja harjoitteluun)
 • Kanootit ja kajakit, gondolit ja polkuveneet
 • Purje- ja lainelaudat
 • Koskenlaskuun käytettävät veneet
 • Purjeveneet: pituus alle 5.5 m
 • Moottoriveneet: koneteho alle 20 hv (15kW) ilman pituusrajoitusta

Veneiden tulee joka tapauksessa

 • alla 24 metriä pitkiä
 • ottaa alle 12 matkustajaa
Tarkemmat ohjeet

Ammattimerenkulun piiriin kuuluvat alukset

Jos alus on ammattimerenkulun sääntöjen piirissä, noudatetaan näitä sääntöjä eikä Dokkilla ole lisävaatimuksia.

 • Aluksen pituus yli 24m vaikka alus olisi suunniteltu huvikäyttöön
 • Matkustajien lukumäärä yli 12 henkeä
 • Alus alunperin suunniteltu muuhun kuin huvikäyttöön

Ammattimerenkulun säännöt ovat hyvin laajat, tarkemmat ohjeet löytyvät Trafin sivulta.

Traficom sivuille

Veneet joilla palvelujen tarjoaminen ei sallittua

Dokkin kautta ei voi välittää palveluja sellaisilla veneillä joiden käyttö vuokravenetoimintaan on kielletty (ja jotka eivät kuulu yllä lueteltuihin poikkeuksiin). Esimerkkejä eräistä venetyypeistä joita ei voi käyttää Dokkin kautta välitettävissä palveluissa:

 • Vuoden 1950 jälkeen suunnitellut ja valmistetut veneet joilla ei ole CE-hyväksyntää. CE-hyväksyntä on tullut käyttöön noin 1998. 1950 – noin 1998 välillä valmistettuja veneitä ei siksi pääsääntöisesti voi käyttää kaupallisten palvelujen tuottamiseen ellei yksittäiselle veneelle ole erikseen tehty CE-hyväksyntää.
 • Muut hyväksynnät ja kilvet kuin CE. Esimerkiksi Sininen Kilpi, erilaisten laitosten kuten Lloyd’sin tms omat hyväksynnät eivät kelpaa.
 • Kilpaveneet muussa kuin kilpailukäytössä (esimerkiksi retkipurjehdukset)
 • Entiset työ-, kalastus-, ammatti- ja sota-alukset
 • Omaan käyttöön tee-se-itse rakennetut veneet
 • EU:n ulkopuolelta maahantuodut veneet
 • Alunperin CE-merkityt veneet joihin on tehty merkittäviä muutoksia (esimerkiksi veneeseen on asennettu teholtaan CE-hyväksynnän ylittävä moottori)


Vuokravenesääntöjen piiriin kuuluvat veneet

Valvova viranomainen: Traficom

Vaatimukset veneelle

Vaatimukset kipparille

Jos vene vuokrataan kuljettajan kera (eli siis pääasiallinen Dokk toimintamalli) vaaditaan lisäksi veneen kipparilta

Jos vene vuokrataan ilman kipparia, eivät viranomaiset aseta vaatimuksia veneen vuokraajan pätevyydelle.

Lisätietoja katsastuksesta:

Huomaa että katsastus tehdään maissa eli se kannattaa siis suorittaa keväällä ennen veneen vesille laskua!

 • Jos vene katsastetaan kotimaan liikenteeseen katsastuksen toi tehdä ns nimetty katsastaja.
  • Katsastuksen hinta on 145€ (2016 tieto).
  • Katsastus on voimassa 1-5 vuotta riippuen katsastusluokasta
 • Jos vene katsastetaan ulkomaan liikenteeseen (esim. jos veneellä mennään vaikka Tallinnaan) katsastuksen tekee Traficomin virkamieskatsastaja
  • Katsastuksen hinta on 350€/tunti virka-aikana
  • Katsastus on voimassa vuoden kerrallaan

Lisätietoja vuokraveneenkuljettajan tutkinnosta


Vuokravenesääntöjen poikkeusten piiriin kuuluvat veneet

Valvova viranomainen: Tukes

Tämän veneluokan viranomaisvalvonta perustuu Tukesin ohjeisiin Ohjelmapalveluille, katso ohjeet täällä: tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/Kuluttajaturvallisuus/Tukes-ohje-22015-Ohjelmapalveluiden-turvallisuuden-edistaminen/

Vaatimukset veneelle

Vaatimukset kipparille

Tukesin ohjeet eivät määrittele veneen kuljettajalle asetettavia määräyksiä. Riittävän osaamisen määrittely tapahtuu Turvallisuusasiakirjan mukaan.

Dokk erityisvaatimukset

Koska Tukesin säännöt eivät määrittele, asettaa Dokk näille minimitason.

Veneiden katsastus

 • Suomen Purjehdus ja Veneilyn katsastus (sopivaan luokkaan) on riittävä katsastus veneille jotka ovat yli 5.5m/yli 20 hv.
 • Näitä pienemmille veneille Dokk ei aseta erillisiä katsastus tms vaatimuksia
 • Jos vene ei ole vuosikatsastettu SPV seuraan, tulee veneenomistajan sopia Dokkin kanssa erikseen noudatettavasta veneen kunnon varmistuksesta.

Veneen kuljettajan pätevyys

 • Kansainvälinen huviveneenkuljettakirja tai muu todistus vastaavasta kokemuksesta.
 • Suositellaan: Vuokravenekuljettajankirja
 • Suositellaan: Ensiapukoulutus

Dokkin tärkein tavoite on tuottee Dokk veneilypalvelujen asiakkaille mahdollisimman onnistunut veneilykokemus. Dokkin tavoitteena on pyrkiä erittäin laadukkaiden palvelujen välittäjäksi ja siksi Dokk pyrkii asettamaan vaatimuksen Dokk palvelujen tuottajille kohtuulliselle tasolle.

Koska Dokkin tavoitteena on myös mahdollistaa uusien palvelujen tulo markkinoille, on Dokkin sääntöjen tavoitteena kuitenkin pitää palvelujen tarjoajien kustannuksen kurissa ja tehdä palvelujen tarjoaminen mahdollisimman yksinkertaiseksi.

Jos sinulla on kommentteja näihin sääntöihin, voit helpoiten lähettää meille palautetta Dokk viestisivun kautta.